Velg by:  Oslo  |  Bergen  |  Stavanger  |  Trondheim  |  Sandnes  |  Haugesund  |  Kristiansand  |  Tromsø  |  Tønsberg  |  Sandefjord  |  Bodø  |  Bærum  |  Drammen  |  Fredrikstad  |  Alle

Informasjon om Smilefjes-ordningen med Mattilsynet

Mattilsynets Smilefjes er et pilotprosjekt i Mattilsynets region Trøndelag og Møre og Romsdal. I prosjektet skal alle serveringsbedrifter få en ”karakter” i form av et smilefjes basert på uanmeldt inspeksjon fra Mattilsynet. Oregano.no samarbeider med Mattilsynet blant annet ved at vi presenterer denne karakteren på restaurantens profilside her hos oss.

Et blidt fjes betyr ingen merknader, og avtagende smil tyder på mer og mer vesentlige avvik. Smilefjeset skal være godt synlig på spisestedet og gi publikum god informasjon om det enkelte spisested.

Informasjonen om inspeksjonen skal legges ut maksimalt tre dager etter at tilsynet er gjennomført og være godt synlig for restaurantens gjester. Dersom du oppdager en restaurant som har negativ tilsynsrapport men som ikke har denne synlig for restaurantens gjester kan du kontakte Mattilsynet og eventuelt legge inn en kommentar om det på restaurantprofilen her på Oregano.no slik at andre restaurantgjester blir informert.

Oregano.no publiserer i samarbeid med Mattilsynet Smilefjes for alle restauranter de har besøkt og som ligger i vår database slik at du som kunde er godt opplyst om kvaliteten på den aktuelle restauranten du ønsker å besøke. Restauranter med bemerkninger fra Mattilsynet vil automatisk få nedsatt rangering på Oregano.no og dermed være mindre synlige enn restauranter uten negative bemerkninger.

Dersom du har spørsmål til Smilefjes-ordningen kan du lese mer på Mattilsynet's nettsider. Dersom du mener en restaurant har feil informasjon kan du kontakte oss ved å fylle ut Kontakt oss-skjemaet nederst på siden.


Her er Mattilsynets Smilefjes og en forklaring på hva de betyr:

Ikke påvist brudd på regelverket.

Påvist mindre vesentlige brudd på regelverket.

Påvist brudd på regelverket.

Påvist vesentlige eller gjentatte brudd.

Spisestedene vil etter hver kontroll ha et skjema hengende på veggen synlig for gjestene.

Hva er Mattilsynet?
Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som bidrar til å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Mattilsynet skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.

Les mer om Mattilsynet her